OBEC KŘEČ                     

 

 


 

Úvodní stránka - představení obce Křeč


Vítejte na internetové stránce obce Křeč.

Křeč se nalézá v západním cípu Pelhřimovského okresu. Skládá se ze souvisle zastavěného území obce a z místní části Na Zoubku.Podle záznamů kronik se její založení datuje do dvanáctého století. Obec získala jméno buď od slovanského výrazu pro pařez (krk) nebo od jména křek. V současné době má obec 240 obyvatel. Katastr obce představuje rozlohu cca 1040 ha, z toho 540 ha orné půdy. Ve správním území obce se nachází 109 domů, z toho 73 trvale obydlené.

Mezi významné křečské organizace patří Sbor dobrovolných hasičů a Myslivecký spolek. Obec má vlastní poštu.

Z kulturních památek zde můžeme najít Kostel, faru, troje Boží muka a památník táborské bitvy.

 


 

 

 

AKTUALITY

4.7. - byla do složky "Úřední deska - Rozpočet" vložena rozpočtová změna č. 5

29.6. - byla do složky "Úřední deska - Ostatní " vložena veřejná vyhláška

28.6. - byl do složky "Zák.106/1999 Sb." vložen dokument s poskytnutím informace (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v pl. zn.)

25.6. - byl do složky "Zastupitelstvo - Zápisy z jednání" vložen nový zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 15.6.2018

20.6. - byly do složky "Úřední deska - Ostatní " vloženy informace pro občany

19.6. - byl do složky "Úřední deska - Závěrečný účet" vložen schválený závěrečný účet za rok 2017 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křeč za rok 2017

18.6. - byl do složky "Zastupitelstvo - Zápisy z jednání" vložen nový zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 31.5.2018